В началото

mse02  Решили сте да бъдете домакин на събитие. То може да е сватба, фирмено парти, популярността на марката, работа в мрежа или за забавление. Каквато и да е причината, ще ви е нужно много време, за да го организирате сами. А искате и да е професионално изпълнено и ако може и да се сведе до минимум времето за подготовка.
Планирането на събитие е процес, който може да бъде едновременно предизвикателство и отговорност изискващ опит и време!
От друга страна всяко едно професионално организиране на фирмено събитие е начин да популяризирате своя бизнес или отделни продукти и услуги. Някои предизвикателства включват избор на място, изработване на покани, организиране на услугите, закупуване на продукти, наемане на инвентар и т.н..

Във всички случай трябва да обърнете внимание на следните съвети за да можете да преодолеете тези предизвикателства и да се превърнат вашите виждания за събитието в изключителна реалност:

План за успех
 mse04Помислете за вашата аудитория, когато планира събитие. В „кога“ и „къде“ и „как“  са важни съображения, за да се максимизира изпълнението на задачата. За всеки случай, трябва да зададете два въпроса: това, което се надяваме да постигнем, и това, което се надяваме нашите участниците да получат. Тези съвети за планиране ще ви помогнат да съсредоточите усилията си, да осъществите и осигурите един смислен отговор за цялото мероприятие.
Покани – задължително условие е да са персонализирани
Първото впечатление на клиента относно вашето събитие ще е поканата, така че поканите трябва да бъдат привлекателни. Те трябва да са адресирани до всеки персонално, да са безупречни и да  изглеждат професионално. Информация във всяка покана трябва да е изчерпателно точна за повода, мястото и времето.
Фирмите трябва да ценят своята марка и да се стремят към професионализъм, когато общуват с техните сегашни и потенциални бъдещи клиенти.

logoyelow98